سیاسی

اقتصادی

ورزشی

قیمت ارزهای دیجیتال

Name Price Market Cap Supply Change % (7D) Performance
Bitcoin BTC
$8,252.09
$148,565,883,408.25 18003425 BTC
+3.48%
Ethereum ETH
$175.83
$19,029,785,505.42 108228319.999 ETH
+2.44%
Litecoin LTC
$55.01
$3,467,788,773.93 63039243.300005 LTC
+2.17%
DigitalCash DASH
$69.71
$634,746,771.26 9105533.9442735 DASH
+2.94%
Monero XMR
$57.11
$986,186,368.46 17268190.657654 XMR
+3.01%
Nxt NXT
$0.01
$12,955,781.30 1000000000 NXT
-1.88%
Ethereum Classic ETC
$4.56
$521,538,839.80 114422738 ETC
+2.82%
Dogecoin DOGE
$0.00
$331,420,422.80 121703024507.57 DOGE
-2.94%